האוכל ברכב, הרי זה דומה לכלב?

האם הפסול לעדות של האוכל בשוק (קידושין מ, ב), הוקל בימינו שרבים רגילים לאכול בחוץ. וכן האם אכילה בתוך רכב החונה ברשות הרבים גם נחשבת כאוכל בחוץ.

תשובת הרב

צודק השואל שהאוכל בחוץ בימינו אינו נפסל לעדות, משום שלא רואה בזה זלזול בעצמו שמחמתו יבוא גם להעיד שקר (רש"י שם). אך חסר בנכבדות של האוכל ברחובה של עיר, ואף אם זהו שטח תחת כיפת השמים הסמוך למסעדה שרבים אוכלים שם, אך שונה היא אכילה ברכב סגור וכפי שמותר לאכול במטוס שהוא מקום סגור שרבים אוכלים בו, כך יותר יש להתיר לאכול ברכב ברשות הרבים.

חיזוק להנהגה זו כתב בעלי שור (ב, רכו) "לרבים נראית הנהגה זו כסלסול מיותר, אך ירידת הדורות העיבה גם על עדינות הנפש והגלות בין האומות גם כן הרגילה אותנו בדפוסי חיים גסים. אולם חיי תורה מחייבים דווקא עדינות הנפש ועלינו להיחלץ מהרגלים גסים ובפרט באכילה, ולהחיות בנו עדינות הנפש שהוא אחד מסממני ישראל הביישנים".

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך