רבני בית ההוראה
הרב-קוק-שליטא

הגאב"ד הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק

הגאון רבי יעקב אהרן סקוצילס

הגאון רבי משה צבי רוטשטיין

הגאון רבי נפתלי שמואל סטוליק

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו