רבני בית ההוראה
הרב-קוק-שליטא

הגאב"ד הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק

הגאון רבי יעקב אהרן סקוצילס

הגאון רבי משה צבי רוטשטיין

הגאון רבי נפתלי שמואל סטוליק