בית הוראה הכללי ירושלים

בראשות מו''ר הגאב''ד הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט''א

שאלות אחרונות

הלוואה ופריטת כסף קטן מקופת הצדקה בבית

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת

ראה מקום המקדש בשבת, האם צריך קריעה במוצ"ש?

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

הלוואה ופריטת כסף קטן מקופת הצדקה בבית

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת

ראה מקום המקדש בשבת, האם צריך קריעה במוצ"ש?

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

אנחנו במספרים
0
שפות מענה הלכתי
0
שעות מענה ביממה
0
שאלות בהלכה שהתקבלו
0
רבנים מורי הוראה
פעילות בית ההוראה

מענה הלכתי

בית מדרש לרבנים

תמיכה בנזקקים

מכון הוצאה לאור

טהרת כהנים

מערכת כשרות

בוררות הלכתית

חופה וקידושין