בית הוראה הכללי ירושלים

בנשיאות מו''ר הגאב''ד הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט''א

שאלות אחרונות

ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

להיכנס למלון או לחנות כדי ליהנות מהמזגן

כיפה, דברי תורה ונטילת ידיים בבריכה ובים

נסיעת יולדת בשבת לבית חולים מרוחק

כשרות עד קידושין המגלח בתער

אכילת ארעי במקום ציבורי ללא הפרשת תרומות ומעשרות

עמדתי לצד הכהן המברך, התברכתי?

ראה מקום המקדש בשבת, האם צריך קריעה במוצ"ש?

אנחנו במספרים
0
שפות מענה הלכתי
0
שעות מענה ביממה
0
שאלות בהלכה שהתקבלו
0
רבנים מורי הוראה
פעילות בית ההוראה

מענה הלכתי

בית מדרש לרבנים

תמיכה בנזקקים

מכון הוצאה לאור

טהרת כהנים

מערכת כשרות

בוררות הלכתית

חופה וקידושין