אפשרויות סינון

לפי רב
לפי קטגוריה

הזכרת גשמים בימות החמה

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

תפילה בבית הכנסת או בחצר

עליה לציון הרשב"י בחול המועד

רכישת בית אבות עם כנסייה

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר

מאיזה גיל יש להקפיד על נטילת ידיים בבוקר?

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

הלוואה ופריטת כסף קטן מקופת הצדקה בבית

אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

ענדה טבעת להכנת חמץ ומזון לפסח

הדפסת תו ירוק בחול המועד

הבדלה עבור בן חו"ל במוצאי יום טוב שני

גפרור, נרות וחיבור הלהבות | הבדלת יקנה"ז

מתי אוכלים, איך מבערים | שו"ת

סעודת שבת במקום שא"א להכניס חמץ כלל

לפי קטגוריה