הרב-קוק-שליטא

הגאב"ד הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב קהילת אבי עזרי ומרכז פתח תקוה.

בנו של הגאון רבי שלמה הכהן קוק זצ"ל, רב ואב"ד רחובות. למד בישיבת באר יעקב, בה זכה לקרבה מיוחדת מהמשגיח הגר"ש וולבה. זכה לשמש בהלכה את פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל למעלה מ-20 שנה. סדרת ספריו 'ציוני הלכה' בהם ליבן הלכה למעשה אלפי פסקים ששמע מהגרי"ש, הפכו לספרי יסוד בעולם ההלכה. נשיא ארגון ובד"צ 'ממלכת כהנים' העוסק בדיני טהרת כהנים, חבר נשיאות רשת החינוך 'שובו', חבר ועד ההלכה של ארגון 'בוני עולם', חבר ועדת הרבנים של תחרות החיבורים התורניים במפעל הפיס וחבר ועד הרבנים בבית המוסר בירושלים.