הזכרת גשמים בימות החמה

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

תפילה בבית הכנסת או בחצר

עליה לציון הרשב"י בחול המועד

רכישת בית אבות עם כנסייה

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר

מאיזה גיל יש להקפיד על נטילת ידיים בבוקר?