למה אשכנזים לא אוכלים בבית האבל?

למי וכיצד עושים הטבת חלום?

במלון ובית חולים, היכן להדליק נרות שבת?

קנס לאדם ששכח להדליק נרות שבת

מותר להזכיר שם ה' בלימוד הגמרא?

דברים שבקדושה לחולה שאינו מריח

ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

תפילה במקום ריח בואש

נוסח הקידוש בליל שבת

ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן