ותן טל ומטר – ישראלי השוהה בחו"ל

האם יש עניין לקרוא ספר דברים

השכן בבניין המשותף לא שומר שמיטה

ריקוד ומחיאת כף בשבת שמחה

שינוי מהאמת בבירור שידוך

מוריד הגֶּשֶם או מוריד הגָּשֶם?

לא יספיק לסיים שנים מקרא ואחד תרגום

מצטער מהשרב, פטור מסוכה?

צועד לביתו ולולבו בידו, דרך יוהרא?

אופן נענוע ארבעת המינים

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו