הגאון רבי משה צבי רוטשטיין

רב ומורה צדק בבית הוראה הכללי ירושלים, נולד בלונדון, למד בישיבת גייטסעהד, בה שימש את הגאון הרב פסח אליהו פאלק זצ"ל והיה מעורכי ספריו. לאחר נישואיו עלה לירושלים וקבע לימודיו בישיבת מיר ובכולל הוראה 'בית מרדכי יצחק'. הוסמך להוראה על ידי הגר"מ דייטש, וקיבל תעודת כושר לרב עיר מהרבנים הראשיים לישראל. שימש בבית הוראה 'מנחת יצחק' בירושלים. מדריך חתנים בישיבת מיר. מחבר ספר 'כוס של אליהו' על הלכות טבילת כלים.