שומע קדושה מהמניין בחצר. עליי לענות?

שימוש באלכוג'ל ובסבון ידיים בתשעה באב

להביא יין להבדלה בשעת סעודה שלישית

באמצע האירוע הגיע בהפתעה מגש פירות מעוצב. לברך שוב?