הגאון רבי יעקב אהרן סקוצילס

 רב ומורה צדק בבית הוראה הכללי ירושלים וראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק' בשכונת רמת אשכול, נולד בקווינס. למד בישיבת מיר. הוסמך להוראה אצל ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך ואצל ראש בית ההוראה הגרב"צ קוק שליט"א. שימש בבית ההוראה של העדה החרדית ובבית הוראה יד הרמ"ה בראשות הגר"מ דייטש. סדרת ספריו 'אוהל יעקב', בה למעלה מעשרה כרכים במקצועות ההלכה, קונה לה מקום של כבוד בארון הספרים התורני. חיבר גם את ספר השו"ת של הגאון רבי אביגדור נבנצל.