גוי הגביה כוס יין

טבילת מכשיר חשמלי שיובא מחו"ל

תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

הלוואה ופריטת כסף קטן מקופת הצדקה בבית

אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

ענדה טבעת להכנת חמץ ומזון לפסח

הדפסת תו ירוק בחול המועד

הבדלה עבור בן חו"ל במוצאי יום טוב שני

הכשרת פלטה חשמלית לפסח

אפיית מצות לפני התפילה