טבילת כלים למשלוח מנות

פריטת דולרים וגמ"ח כספים בבית הכנסת

להתפלל ביחידות או להתחיל לעבוד ולהתפלל במניין?

החלפת כבל חשמל פוטר מטבילה?

אכילה בכלים לא טבולים

סידור מעל חומש באיסוף ספרים

ברכה על מזוזה שהוסרה לצורך בדיקה

ברכה על מאכל סושי

טלטול בשר קפוא לאחר הפסקת חשמל בשבת

להניח מחשב נייד על ספר לימוד