תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

הפעלת מוזיקה בגן ילדים בספירת העומר

אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

הכשרת פלטה חשמלית לפסח

ברכת כהנים בבית האבל

נפל ספר תורה בתוך ארון הקודש

צום יום כיפור לחולה אלצהיימר

הוריו מפצירים בו לישון מחוץ לסוכה

סעודת פרידה לטס לחו"ל בתשעת הימים

תפילה מול חלון מכונית