תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב

דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

אופן חליצת הנעל בערב תשעה באב

שחיה לצרכי בריאות בתשעת הימים

סעודת פרידה לטס לחו"ל בתשעת הימים

הזמנת בגדים מחו"ל בתשעת הימים

רחיצה לצורך מצות עונה

רכישה והשכרת רכב בתשעת הימים

כיבוס מסיכת קורונה בתשעת הימים

יש לו בגד אחד. יקנה חדש או יכבס את הישן?