העברת ספר תורה בין מניינים

בעקבות ההנחיה, התפצל המניין הגדול בבית מדרשנו לכמה קבוצות קטנות. האם ניתן להעביר את ספר התורה ממקום למקום.

תשובת הרב

אם מניחים את הס"ת במקום קבוע וראוי כגון ארון וכדו' ומשם מוציאים אותו לקריאה, אין איסור (מרן הגרי"ש אלישיב). ומן הדין די בקריאה חד פעמית, ואומנם קיימת עדיפות כדברי ערוך השולחן (קלה, לב) "המנהג לדקדק שיקראו בה ג' פעמים… אבל בפחות מזה זהו בזיון" ואין זה לעיכובא כגון עתה בשעת הדחק אלא רק לכתחילה.

כמבואר ברמ"א (שם יד) "אם מכינים לו [מקום] יום או יומיים קודם מותר", ומה שכתב "יום או יומים" כך היה המעשה שם בראש השנה, אך כל שקבעו לו מקום מותר. וכן כתב בחיי אדם (לא, טו) "אם ייחדו לו מקום אפילו רק ליום אחד מותר". ואף הגרא"ז מרגליות (אבלות ז) כתב "ובימים שיש בהם קריאת התורה יוליכו לשם ספר תורה מקודם, ויכינו לה מקום כראוי על זמן שיתפללו שם".

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו