תפילת הדרך בטיסה

הטס במטוס לחו"ל, מתי יאמר תפילת הדרך ובאיזה נוסח.

תשובת הרב

יכול לומר במטוס, אך לכתחילה יאמר תפילת הדרך בדרכו לשדה התעופה שהיא תחילת הדרך המחויבת בתפילת הדרך, וכל דרכו מביתו עד ליעדו בחו"ל חיוב אחד ארוך הוא, וכדברי הרמ"א (קיא, ז) "לכתחילה יאמר אותה בפרסה ראשונה".

אף את התוספת יכול לשזור כבר בתפילה בדרכו לשדה תעופה. ומקור התוספת בראבי"ה (ברכות ל, א סימן פו) "ואם ירצה יוסיף כפי העניין ויכלול באמצע ברכה כגון אם עובר בים יאמר ותצילני ממים הרעים והזידונים, ואם הולך במקום מדברות ויערים וירא מגדודי חיה ולסטים, יתפלל כפי העניין". ויוסיף כפי העניין כגון "ותטיסנו לשלום" או "ותסמכנו לשלום" (מרן הגראי"ל שטינמן, מובא בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב – ברכות תרלח).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך