תפילה בבית הכנסת או בחצר

האם קיימת עדיפות לתפילה בבית הכנסת כאשר הכל מתנהל על פי הנחיות הבריאות בלא חשש סכנה, או שניתן להמשיך ולהתפלל בחצר הבניין, כאשר מניין זה מנוהל בצורה מסודרת ובתפילה ביישוב הדעת.

תשובת הרב

בברכות (ו, א) תניא "אבא בנימין אומר אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת". וכך נפסק בשלחן ערוך (צ, ט) "ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הצבור" וכתב המשנה ברורה "ואפילו אם יש לו עשרה בביתו ישתדל להתפלל בבית הכנסת".

זאת ועוד מבואר בברכות (ח, א) "מי שיש בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע, שנאמר כה אמר ה' על כל שכני הרעים… שכני הרעים הם שכני בית הכנסת שלא נכנסים לתוכו להתפלל – ולא עוד אלא שגורם גלות לו ולבניו". אכן במשנה ברורה כתב (צ, לח) שדברי הגמרא נאמרו על המתפלל ביחידות, אך המתפלל בביתו בעשרה אינו נקרא שכן רע.

ומדברי רש"י על הרי"ף (ד, א) משמע שנקרא שכן רע, אף כאשר מתפלל במניין מחוץ לבית הכנסת "כיון שאינו בא להשרות שכינתו בבית הכנסת". הרי שחובה לדאוג שלא יישארו שערי בית הכנסת נעולים, אלא תשרה שכינתו בבית הכנסת. והגר"ח קרייסווירטה גאב"ד אנטוורפן התבטא שיש 'לפייס' את בית הכנסת כאשר לא באים להתפלל בתוכו. אשר על כן חובה קדושה היא לדאוג שלא יישארו שערי בית הכנסת נעולים חלילה אלא יתקיים שם מניין, ואם יזכה להיות בין המתפללים שם, תפילתו מתקבלת יותר.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך