'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

האם מי שקנה בימי אבלות ספירת העומר מכונת תספורת איכותית ושמח בזה מאוד שעליו לברך שהחיינו, לא יברך עד הימים שיותר לו להשתמש בה.

תשובת הרב

אין להמתין עם הברכה עד שיותר לו להשתמש בה, כיון שהכלי ראוי לשימוש ורק האדם מנוע מלהשתמש בו, כשם שמדינא יכול לברך על ראיית פרי חדש בעודו על האילן אפילו בשבת, כמבואר בביאור הלכה (רכה, ג) "אף אם רואה בשבת שאין יכול לתלשו ולאכלו, אפילו הכי יברך כיון שכבר נגמר הפרי, אלא דאריה הוא דרביע עלה". ודווקא על כלי הטעון טבילה אין לברך קודם טבילתו, משום שהכלי אינו ראוי להשתמש בו (שער הציון רכג, כא).

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך