פירורי ספר קודש בשעת כריכתו

אני כורך ספרי קודש עבור בתי מדרש, האם צריך לגנוז את הפירורים שנופלים מהספרים בשעת הקדיחה.

תשובת הרב

פירורים הנופלים מהספר בעת שקודחים בו חור לצורך כריכתו וכדומה טעונים גניזה, אפילו בספרים חדשים שעדיין לא למדו בהם.

(כך פסק מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ויבלח"ט הגר"ח קניבסקי שליט"א. ואומנם יש מקלים. מקור הדין: שבת צ., דעת קדושים יו"ד רפב, משנה ברורה שלד ס"ק נ, ובספרי אהל יעקב הלכות כבוד ספרים וגניזה).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך