ספירה בין השמשות

מי שספר בבין השמשות במוצאי היום, האם נחשב שספר באותו היום, ויכול להמשיך לספור בברכה.

תשובת הרב

כל עוד שהוא סמוך לשקיעה כעשר דקות, ניתן להקל ולהמשיך לברך אף בימים הבאים.

מה הדין כאשר את יום א' ספר חמש דקות לאחר השקיעה מיד עם כניסת היום, ואילו את יום ב' ספר חמש דקות לאחר השקיעה של מוצאי היום. האם יכול להמשיך לספור בברכה.

יכול להמשיך לספור בברכה, כיון שבין השמשות הרי הוא 'ספק' וכשיש 'ספק דרבנן' לא רק שאין מחייבים לחזור ולעשות מעשה, אלא דנים כאילו עשה את המצוה (כמוכח מחידושי הר"ן ביצה י"ב, א).

וממילא לאחר שיצא ידי חובה ביום א', לא משנה מה יעשה ביום הבא, כיון שהיום כבר יצא בוודאי, וממילא נחשב שספר בשני הימים.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך