סעודת פרידה לטס לחו"ל בתשעת הימים

עוזב למגורים בחו"ל בתשעת הימים ועושים לו סעודת פרידה, האם ראוי לעשות את הסעודה כשאין אפשרות לזמן אחר.

תשובת הרב

בסעודת סיום מסכת וכדומה מותר אפילו לאכול בשר, כמבואר בסימן תקנ"א סעיף י' וכן ראה בזה לגבי ברית מילה במגן אברהם (ס"ק י). ובנידון דידן עצם הסעודה מותר לערוך כמו שמצאנו לגבי סעודת יארצייט בלא סיום מסכת דמותר אם אין אוכלין בשר, ובלבד שיהיה בלי שירה ובלי בשר ויין. ראה עוד בשו"ת חיי הלוי חלק י, ע"ג. וכן הורה לי הגר"א נבנצל שליט"א.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך