מה צריך להספיק לפני סוף זמן קריאת שמע?

מה צריך לסיים בקריאת שמע קודם סוף הזמן?

תשובת הרב

לכתחילה יש לסיים אף את ברכות קריאת שמע כמבואר בשו"ת זית רענן (א א, ה)"כמו שזמן קריאת משמע לכתחילה קודם הנץ כך גם הברכות, דזמן אחד לכולם". אמנם זהו לכתחילה, אך בדיעבד יוצא ידי חובה אף אם רק יסיים את קריאת הפרשות עצמן. ואם מתפלל במניין בו יסיימו קריאת שמע בזמן ולא יספיקו את כל הברכות עדיף לסיים אף את ברכות קריאת שמע בזמן, וישתדל להאריך בה' שפתי תפתח או לכל הפחות בברכה ראשונה עד שיתחילו אף הציבור. ואמנם אם יארך זמן רב עד שיתחילו שמו"ע, עדיף לסיים 'גאל ישראל' בזמן ולסמוך גאולה לתפילה ולהתפלל שמונה עשרה ביחידות אף אם לא יתחיל עמהם שמונה עשרה.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך