לימוד הלכות אבלות וזמן תחיית המתים

מה העניין לעמול בענייני אבלות, הלא מצפים אנו שבמהרה בימינו יבוא משיח, תהיה תחית המתים, ולא ינהגו עוד הלכות אלו.

תשובת הרב

מלבד שקושיא זו מעיקרא ליתא שהרי אף אם לא תהיינה נוהגות הלכות אבלות, ימשיכו לעסוק בהן, שהרי תורה אינה בטלה לעולם, בנוסף לזה, תמכתי יתדותי בדברי רבינו מרן הגרי"ש אלישיב כי תחיית המתים תתקיים רק שנים לאחר ביאת המשיח.

מעשה שהיה: במוצאי שבת קודש בהיותי בקודש פנימה, נכנסה הרבנית אשת רבינו ע"ה ושאלה על אדם שנקבע עבורו ניתוח הכרחי ליום היארצייט של אביו, אך רוצה לדחותו כדי שיוכל לומר 'קדיש'.

הגרי"ש פסק: כיון שהרופאים החליטו שצריך ניתוח נוסף, יעשהו מחר, ואת היארצייט ישמור בשנה הבאה…

תוך כדי שהיא יוצאת מן החדר, הפטירה הרבנית ואמרה: ובשנה הבאה יבוא משיח!

סימן רבינו באצבעו כקורא לה לבוא בחזרה ואמר: "רגע, רגע, רגע, מי אמר שכשיבוא המשיח לא יהיה יותר יארצייט? הרמב"ם אומר שקודם יבוא משיח, ושנים רבות אחר כך תהיה תחיית המתים…"

 

(מתוך הקדמת רבינו שליט"א לספרו ציוני הלכה – אבלות)

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך