להתפלל ביחידות או להתחיל לעבוד ולהתפלל במניין?

אני מגיע למקום עבודתי מוקדם בבוקר, ורק לאחר כשעה מתקיים המניין הראשון לתפילה בציבור. עדיף שאתפלל ביחידות או שאתחיל בעבודתי ואתפלל במניין?

תשובת הרב

אסור להתחיל לעבוד לפני שמתפלל אפילו אם יתפלל אח"כ במניין, וכ"כ בשו"ת רבבות אפרים חלק א' (סימן ס"ו), ועוד שאפילו אם במקום שיבוא יהיה יכול להתפלל עם הציבור בזמנו אעפ"כ אסור, ועי' במשנה ברורה שם (ס"ק ל"ג) שמבואר מדבריו דיותר טוב להתפלל ביחידות אפילו מי שיש לו שיעור קבוע שעליו להזהר להתפלל בשעה שהציבור מתפללין ולא יתחיל בשיעור לפני התפילה פן ימשך ויעבור זמן התפילה, ומבואר מכל זה דאין לו להתחיל בשום עבודה לפני שיתפלל ואף אם מתפלל ביחידות דכיון שהוא מתפלל בזמן שהציבור מתפללין בבית הכנסת.

מסקנה: אין להתחיל לעבוד לפני שיתפלל אפילו אם יתפלל אח"כ במניין.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך