חילול שבת בשעת אזעקה

מתגוררים בבניין מגורים משותף בקומה העליונה ללא מרחב מוגן. בשעת אזעקה יורדים קומה, כי הניסיון הוכיח שקומה עליונה מסוכנת ביותר ר"ל. האם מותר להוריד בשבת באמצעות מעלית קשישה הנזקקת לכיסא גלגלים.

תשובת הרב

מותר להשתמש במעלית כדין פיקוח נפש דוחה שבת. וישתדל בשינוי כגון ללחוץ על כפתור המעלית בגב אצבעו, וכיו"ב. ואם הקשישה מרגישה ביטחון בה' ומבקשת שלא לחלל עליה שבת, מותר להימנע מלרדת לקומה התחתונה.

ביאור הדברים

כתב מרן החזו"א (שו"ת חזו"א ע"ד; דינים והנהגות טז, ו) בימי מלחמת העולם בשנות הת"ש "ההודעה לציבור למהר למקלט לפי מצב הנוכחי יש לחשוב להצלת נפשות, ובשביל זה מותר לנסוע ולדבר בטלפון. אך יש להיזהר ממלאכה דאורייתא בכל מאי דאפשר כיון שאין כאן סוף סוף שאלת נפשות לפנינו".

המציאות אודותיה כתב היתה בסכנה פחותה בהרבה מזמננו, שהרי אזעקה נשמעה בכל רחבי הארץ ממטוס בודד, ולא כפי שהיום מתריעים באזור אליו מכוונים הטילים, ולא ממטוס אחד אלא מטילים רבים ששוגרו לאזור המסוים עליו מתריעה האזעקה ר"ל, ואם כי ב"ה מערכת 'כיפת ברזל' מיירטת רוב הטילים, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, ומעשים בכל יום שיש כמה נפילות טילים ר"ל שהמערכת לא הצליחה ליירט. ואם כי דברי החזו"א אמורים על 'ההודעה לציבור' שבזה יש יותר חשש מאשר ליחיד, נראה שאין לחלק בזה. ומ"מ מי שמרגיש רגוע ולבו אמיץ רשאי שלא לחלל שבת כמו שכתב החזו"א "ותלוי כפי מדת הביטחון".

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך