התרת נדרים לנשים

האם בנות ונשים צריכות לעשות התרת נדרים לפני שלשה גברים.

תשובת הרב

מנהג יראי ה' שאף הנקבות עושות התרת נדרים. אמנם נשואה יכולה לשלוח את בעלה להתיר לה מדין אשתו כגופו (יורה דעה רלד, נו), אך מי שאינה נשואה צריכה להתיר בפני שלשה.

ויכולות לומר נוסח קצר שהובא ממרן הגראי"ל שטיינמן (כעין שהביא החיי אדם [קלח, ח] נוסח קצר בארמית): מתחרט אני על כל הנדרים והשבועות, וכן כל מנהג טוב שנהגתי ולא אמרתי שיהיה בלי נדר, ואם הייתי יודע שאתחרט לא הייתי נודר או נשבע, ובמנהג טוב הייתי מתנה שיהיה בלי נדר ומבקש אני שתתירו לי את כולם.

ומשיבים הדיינים: מותר לך, מותר לך, מותר לך.

ויאמר: הריני מוסר מודעה לפניכם ואני מבטל מכאן ולהבא כל הנדרים וכל השבועות וקונמות והסכמה בלב או בדיבור, שאקבל עלי חוץ מנדרי תענית בשעת מנחה. וכן כל מנהג טוב שאתנהג בלי להזכיר בלי נדר ואם אשכח לתנאי מודעה  הזאת ואדור מהיום עוד, מעתה אני מתנה עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים ולא יהיו חלים חלל.

מי שאשתו לא מינתה אותו בפירוש להתיר לה נדרים, אך יודע בבירור שרוצה בכך. האם יכול להתיר לה הנדרים.

רק מי שאשתו מינתה אותו בפירוש להיות שלוחה לזה יכול להתיר לה, כיון שצריך שיבא הנודר עצמו לפני הדיינים, אלא שמועילה שליחות מאשתו כאילו באה בעצמה משום 'אשתו כגופו', אך כל זה רק כשמינתה אותו בפירוש לשלוחה.

 

האם יכולים ארבעה אנשים לשבת ולהתיר יחד נדרים לארבעת נשותיהם.

כיון שכל אחד פסול להתיר לאשתו (יורה דעה רלד, נז) אינם מצטרפים כארבעה דיינים, אך אם כל אחד יכוון שלא מצטרף לבית הדין כלפי התרת אשתו, הרי זה כאילו אינו יושב שם ומועיל.

 

ראש השנה פבשואלין ודורשין מוקטן

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך