אפיית מצות לפני התפילה

האם אפיית מצות נחשבת כצרכי מצוה שמותר לעשותה לפני התפילה.

תשובת הרב

שמעתי מהגר"א נבנצל שמותר. ובספר ויברך דוד הל' תפילה (סימן ס"ה) ביאר דלא מבעיא מי שיאכל ממצות אלו לשם קיום מצות אכילת מצה בליל הסדר, שאז חשיב כעסק של מצוה ממש, אלא אף מי שהוא ובני ביתו אוכלים ממצות אחרים, אלא שהוא רוצה להתעסק באפייה כדי לקיים בעצמו את מה שכתוב "ושמרתם את המצות", גם בכה"ג נחשב כמצוה ומותר להתעסק בזה לפני התפילה. ומחבר ספר שבט הקהתי שליט"א כתב לי שאם אין לו זמן אחר לאפות אלא אותו זמן לפני שחרית יש לו לומר ברכות השחר לפני האפייה. ובספר הליכות שלמה הביא שהגרש"ז אויערבאך היה משגיח על אפיית מצות לפני התפילה.

לתשובות נוספות בהלכות הפסח

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

קיטל בבית הכסא

אם יאכל עמו מעט, יפקיעו מלהיחשב 'בגד המיוחד לתפילה' ועל ידי כן מותר לעשות כל צרכיו עם הקיטל. ודברי המשנה

לשאלה >