מתנות לאביונים – פרוזים למוקפים. מותר?

סעודת פורים עם מוזיקה לאבלים

ברכות המגילה – בעמידה או בישיבה?

שתיה הגורמת להפסד תפילה בציבור

משלוח מנות באמצעות קטן/ נכרי

פורס מפה ומקדש – לכתחילה?

מתנות לאביונים – סכום גדול לשני אביונים

עבודת נהג מונית בפורים