מתנות לאביונים – פרוזים למוקפים. מותר?

הוצאת ספר תורה לקריאת זכור לנשים?

ברכות המגילה – בעמידה או בישיבה?

שתיה הגורמת להפסד תפילה בציבור

משלוח מנות באמצעות קטן/ נכרי

פורס מפה ומקדש – לכתחילה?

תושב ירושלים הנוסע מחוץ לעיר לשבת פורים

טבילת כלים למשלוח מנות

גם העולה צריך לקרוא זֵכר וזֶכר?

מתנות לאביונים – סכום גדול לשני אביונים