יין לבן לקידוש ולחופה?

כתובה לבת לאם יהודיה ואב נכרי

'דוי הסר' בשבע ברכות בראש חודש

שינוי מהאמת בבירור שידוך

חופה וקידושין בשטח ציבורי

כשרות עד קידושין המגלח בתער

עיתון תורני, לאשפה או לגניזה?

כתיבת פסוקים בהזמנה לחתונה

תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב