ניגון 'אשר ברא' בשבע ברכות, הפסק בברכה?

כשרות עד קידושין המגלח בתער

שינוי מהאמת בבירור שידוך

יין לבן לקידוש ולחופה?

כתובה לבת לאם יהודיה ואב נכרי

'דוי הסר' בשבע ברכות בראש חודש

חופה וקידושין בשטח ציבורי

עיתון תורני, לאשפה או לגניזה?

כתיבת פסוקים בהזמנה לחתונה

תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב