תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב

נישואי כהן ובעלת תשובה: עד כמה לבדוק יחוס?

כתיבת פסוקים בהזמנה לחתונה

כשרות עד קידושין המגלח בתער

ניגון 'אשר ברא' בשבע ברכות, הפסק בברכה?

שינוי מהאמת בבירור שידוך

יין לבן לקידוש ולחופה?

כתובה לבת לאם יהודיה ואב נכרי

'דוי הסר' בשבע ברכות בראש חודש

חופה וקידושין בשטח ציבורי