ברכה ראשונה על סימני ליל ראש השנה

התרת נדרים אצל מי שלא התיר לעצמו

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

המקום הראוי לאמירת תשליך

שלום זכר בליל שבת ראש השנה

קיטל בבית הכסא

אמירת סליחות קודם חצות הלילה

המותר והאסור להתפלל בין תקיעות מיושב למעומד

סליחות בנוסח שונה מאביו