פדיון כפרות באשראי, מה יסובב סביב הראש?

ארגונים שונים מפרסמים אפשרות לפדיון כפרות באמצעות תשלום בכרטיס אשראי. מה יסובב סביב הראש?

תשובת הרב

יקח שקל אחד ויסובבנו סביב ראשו ויאמר "זה תחת זה. זה הכסף ילך לצדקה ואני אכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום". ויוסיף בכרטיס אשראי לטובת ארגון צדקה זה כפי יכולתו שזה עיקר הכפרה כמבואר בשו"ע (או"ח של"ד, כ"ו) שהצדקה היא במקום קרבן חטאת.

ביאור: אחד פרסם שיסובב את האשראי לסובב את כרטיס האשראי סביב ראשו, בוודאי הוא מעשה שטות שהרי האשראי אינו מגיע כלל לידי הצדקה. וראיתי מכתב מהגר"ח קניבסקי שליט"א (מועדי הגר"ח עמ' ר"ו) שנשאל האם אפשר לעשות כפרות בצ'ק מזומן והשיב "בשעת הדחק". והיינו משום שכפרה צריכה להיות דבר ממשי (עוף/ כסף) שיחול עליו "זה תחת זה". אמנם בצ'ק גופא יש לדון שנחשב דבר ממשי ככל כסף, שהרי אפשר לשלם בו, אך בכרטיס אשראי בוודאי אין דבר ממשי שיחול עליו, אף שהעני או הצדקה קיבלו ממנו לחשבונם זכות להשתמש בסכום כסף שתורם, ויש כאן מצות צדקה והוראת מרן רבינו הגריש"א זצוקללה"ה שיוצא בזה יד"ח מתנות לאביונים, אך לכפרות אין כאן דבר ממשי.

אכן כבר כתב בשו"ת כנף רננה (סי' ס"ט הו"ד בשד"ח מערכת יוהכ"פ א', י"ג. כרך ח' עמ' 364) שח"ו לחשוב על עוף הכפרות שמסובב על ראשון שהוא כקרבן אלא העיקר מתכפר לו במה שנתן צדקה לעניים שהיא כקרבן כדאיתא בשו"ע (או"ח של"ד, כ"ו) "ויתן במקום חטאת ח"י פשיטים לצדקה" ולכן יסובב סביב ראשו פרוטה – כך שמעתי מרבינו מרן הגריש"א זצוקלה"ה שא"צ לתת שווי העוף אלא מספיק פרוטה – ויאמר זה תחת זה וכל הנוסח זה הכסף ילד לצדקה, ויוסיף לצדקה כפי יכולתו שזה עיקר הכפרות מה שנותן לצדקה.

 

לפדיון כפרות עבור עניי ירושלים 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו