מתן צדקה מראש לכל תפילות השבוע

האם מי שחפץ לתת צדקה לפני כל תפילה, אך לא מצוי בכיסו מעות בכל עת, יכול לתת בתחילת כל שבוע סכום מתוך כוונה שלא יזכו בו העניים, אלא מעט לפני כל תפילה והאם יש להקפיד שצדקה זו שקודם התפילה תועבר דווקא לעניים ולא לשאר צדקות כקופת בית הכנסת.

תשובת הרב

כל צדקה הניתנת קודם התפילה גורמת שתתקבל התפילה (רמב"ם מתנות עניים י טו). ואף שהובא בבבא בתרא (י, א) "רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי" אין הכוונה דווקא לעני, שהרי בגמרא הובא כסמך הפסוק "הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית… ומבשרך לא תתעלם אז תקרא וה' יענה" (ישעיה נח ז-ט) ובסנהדרין (עו, ב) לומדת הגמרא שפסוק זה מדבר על המקרב את קרוביו ושכניו למרות שאינם עניים, ולכן יכול לתת צדקה זו אף לקופת בית הכנסת.

למעלה הגדולה של נתינת צדקה קודם התפילה עוררני דודי הגראי"ה קוק בנעוריי, שאף אם אין לבחור ישיבה, אברך וכדו' ממון לחלק לצדקה, יוכל לזכות למעלה זו כשיכוון בבקשת "והערב נא" על חבר, כחסד עם הזולת.

וכיון שאין צורך ב'מעשה' נתינת צדקה קודם התפילה, יכול להפקיד מראש סכום שיזוכה לעני קודם התפילה, כפי שמועיל במתנות לאביונים. וכן נוהג הגר"ח קניבסקי שמניח סכום כסף בכל תקופה ומתנה שלא יוקנה מיד לעניים, אלא בכל יום באמרו "ואתה מושל בכל" בויברך דוד תחול פרוטה מתוך זה לצדקה כהנהגת האר"י (משנה ברורה נא, יט), ומרוויח שאף בשבת חלה נתינת הצדקה בעת אמירה זו.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו