הכלים באולם אינם טבולים. מותר לי לאכול?

הוזמנתי לשמחה משפחתית באולם. המאכלים אמנם בכשרות מהודרת, אך הכלים אינם טבולים. האם מותר לאכול במקום?

תשובת הרב

בדבר השאלה אכילה באולם שהכלים לא טבולים, הנה כבר נחלקו גדולי האחרונים אם בעלי בתי מלון ואולמות שמחה חייבים לטבול את הכלים שלהם, או שיש להם דין ככלי סחורה מה שכתב בט"ז (סימן ק"כ ס"ק י') בשם הבית יוסף שפטור מטבילה. למעשה גדולי הפוסקים בארץ ישראל ובחו"ל נקטו שאסור לאכול מכלים לא טבולים בבתי מלון וכו', אך מרן הגר"ע יוסף זצ"ל פסק בזה להקל וסמך על מה שכתב בדרכי תשובה (סימן ק"כ ס"ק ע') בשם האחרונים.
ולענין הנהגה למעשה, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל  החמיר בזה, ועוד גדולי הפוסקים (רובם) החמירו שאסור לאכול מהכלים, אולם מרן בעל אגרות משה בתשובה כתב להחמיר בזה, אך חילק, שאם אוכל מאכל יבש או הדומה לזה שלא צריך את הכלי דוקא כדי לאכול אותו אין איסור לאכול מהכלים. אולם מרק וכדומה שצריך כלי כדי לאכול ממנו אסור לאכול משם.
אך בדרך כלל מי שנמצא במקום שקשה לו לעשות אחרת ממה שאחרים עושים, יש את מרן הגרשז"א זצ"ל לסמוך עליו שהתיר לאכול מכלים שלא טבולים בשעת הדחק.
כנלענ"ד להקל בזה בשעת הצורך.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך