תפילת הדרך אינה שגורה בפיו. סימן רע?

מי שהתפלל קודם צאתו לדרך ולא היתה תפילתו שגורה בפיו, האם יימנע מלצאת לדרך, כדברי הגמ' שזהו סימן משמים שלא יצליח בדרכו?

תשובת הרב

דברי הגמרא אמורים על רב חסדא ושכמותו שזכו לגילוי משמים על מעשיהם, אך שאר אנשים לא יכולים לראות בזה מאומה, ולכן יבטח בה' וייצא לדרכו (שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב ברכות – שי"ט).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך