שכר לימוד לישיבה ולת"ת מכספי מעשר

האם ניתן לשלם מכספי מעשר שכר לימוד עבור בניי הלומדים בתלמוד תורה ובישיבה. 

תשובת הרב

זהו לשון החפץ חיים בספרו אהבת חסד (חלק ב יט, ב) "ולשלם ממעות מעשר שכר למוד לבניו אסור לכולי עלמא, דזה הוי מצוה שמחויב בעצמו ללמד לבניו או לשכור להם מלמד ואין לפרוע חובו ממעות מעשר".

ואם מצבו הכלכלי דחוק – מותר (שבט הלוי חלק ה סימן קלג אות ב ד"ה ומ"מ מה).

ואם משלם שכר לימוד גבוה יותר עבור מוסד לימוד איכותי יותר כדי שבניו יתחנכו טוב יותר, ניתן לשלם ההפרש מכספי מעשר, כיון שמעיקר הדין אינו חייב לשלוח את בניו למוסד זה.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך