שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד

אני אברך כולל וכעת קמתי מהשבעה על אבי ז"ל. האם עליי לשנות את מקום לימודי בכולל כמו שמשנים מקום ישיבה בבית הכנסת?

תשובת הרב

הנה הדין מובא בשו"ע (סימן שצ"ג) שאבל משנה מקום המיוחד לו בבית הכנסת. מדין הגמרא צריך לשנות עד שבוע שלישי, אך פסק הרמ"א שבזמננו נוהגים לא לשבת במקומו כל י"ב חודש על אביו ואמו. וטעם הדבר כדי שאחרים ירגישו באבלו ויבואו לנחמו.
והיה מקום לומר בנידון דידן  שצריך לשנות כל מקום קבוע, בין בבית הכנסת ובין בבית המדרש, בין בביתו ובין במשרדו.
אמנם למעשה נוהגים לשנות מקומו רק בבית הכנסת ולא בבית מדרש, בכולל, בבית ובמשרד, כפי שהביא מורינו הגאב"ד הגרב"צ הכהן קוק שליט"א בספרו ציוני הלכה (עמוד תכ"ט) בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי, ראש כולל להוראה 'בית מרדכי יצחק'

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך