שינוי מהאמת בבירור שידוך

התקשרו לברר על שידוך ואינו חפץ לענות, האם בני ביתו יכולים לומר שאינi בבית?

תשובת הרב

כן, מפני שהרי יכול היה לומר 'אינני רוצה לדבר עמכם' ורק בכדי שלא יפגעו אומר כנ"ל, וכל שמתרץ בצורה מסוימת כדי שזולתו לא יפגע, הרי הוא בכלל ההיתר (יבמות סה, ב) לשנות מפני דרכי שלום, כמבואר בספר חסידים (תרמב) "יכול אדם לשקר כדי שלא יתבייש חברו".

כמו כן אם שואלים בחור על עסקי משפחתו והוא מתבייש בזה, ואין שאלתם לשם שידוך שייתכן שהוא בכלל 'מקח טעות' אלא לסקרנות גרידא, מאחר ואין לשואל נפקא מינה בזה יכול לשנות ולומר שאביו מת וכדו'. ולזה אין צריך להיתר 'מפני דרכי שלום' כנראה בתוס' בבא מציעא (כג, ב בפוריא) שמותר לשנות בכדי שלא יתגנה, וביאר הרי"ף (שם) שהוא משום שהשואל לא נצרך לידיעה ולא משום דרכי שלום.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו