שומע קדושה מהמניין בחצר. עליי לענות?

בחצר תחת ביתי מתקיים מניין קורונה. אני לפעמים שומע קדיש וקדושה מהמיטה, או אפילו מהשירותים. מה עליי לעשות?

תשובת הרב

מי שאינו מתפלל במניין זה ושומע אותם, נחלקו האחרונים אם מחויב לענות, ולכן אם קשה לך (כגון שאתה שוכב במיטה), אין צריך לענות עמהם וכל שכן שמותר לענות בשכיבה (ע' שו"ת רבבות אפרים ח"א פט א).

אם נמצא בשירותים, לא יכוון למה ששומע, כי אסור לחשוב בתורה או בתפילה בבית הכסא (שו"ע ומשנ"ב רכז) ואומנם אם אפשר לצאת ולענות בידיים נקיות יש לעשות כן, אך אם קשה לו אין צריך כנ"ל שהרי אינו מתפלל עמהם. וכמובן אם צריך להתפנות, אין לצאת באמצע כמבואר במ"ב (שם י) ויתכן לבא מזה לידי חולי (מ"ב מג כו).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך