נישוק ספר תורה

רבים נמנעים בתקופת הקורונה לנשק ספר התורה מחשש להידבקות. האם אין בזה משום זלזול כשעובר הספר תורה לידו ולא מנשקו.

תשובת הרב

כיון שכולם מנשקים ובלא מתכוון עובר מעט רוק על מעיל הספר תורה, בוודאי אסור לגעת בשפתיו במעיל הספר תורה שלא להידבק, אלא יש לרכון לעברו ולנשק כנגדו באוויר. והנהגה זו ראויה תמיד.

וכך נהג מרן הגרי"ש אלישיב כשנישק את ספר התורה, שלא היה נוגע בשפתיו אלא רק קרב אל הס"ת ונישקו באוויר. כעין דברי הרמב"ם (שמירת הנפש יב, ד) והשלחן ערוך (יורה דעה קטז, ד ובש"ך שם) שאסור לתת מעות בפיו מחשש שדבק בהם רוק של חולי, כיון שיד הרבים ממשמשת בהם. ומעתה כל שכן שמעיל הס"ת שלא רק ממשמשים בו, אלא מנשקים בפה שיש לחשוש לרוק של חולים. וכן בסידור צלותא דאברהם (שחרית) לגאון רבי אברהם מטשכנוב שכתב "שלא להניח לנשק בפה מטפחת ספר התורה".

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך