מכירת חמץ וירטואלית, לכתחילה או בדיעבד?

מכירת חמץ וירטואלית באמצעות טופס באתר או דוא"ל, האם זהו מלכתחילה או בדיעבד? וכן מה עניין קניין סודר שיש המשתמשים בו במכירת חמץ אצל הרב?

תשובת הרב

אין צורך בקניין סודר כמבואר ברמב"ם (מכירה ה, יא-יב) שהרשאה אינה צריכה קנין כיון שידוע שגומר ומוכר בלב שלם. וכן שמעתי ממורי ורבי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. ומשלוח טופס במחשב, הרי הוא כחתימה לכל דבר ועניין.

ואמנם יש לוודא שהמכירה היא מכירה רצינית באמצעות רבנים מוסמכים ונכרי היודע את מהות המכירה המאפשרת לו באם ירצה לקחת את החמץ במשך ימות הפסח בלבד. (אומנם מעולם לא קרה שהגוי בא לקחת החמץ, אך באופן עקרוני חובה על המוכר להסכים שהנכרי יטול החמץ. במקרה כזה הגוי מחויב לשלם על החמץ, אך אין לעכבו מלקחת קודם התשלום).

על החמץ הנמכר להיות מונח במקום/ ארון סגור, שלא יהיה נגיש בקלות.

חג כשר ושמח.

לתשובות נוספות בהלכות הפסח

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך