מותר לבקש מכהן להכין עבורי כוס קפה?

אני לומד עם חברותא שהוא כהן ואחד העיר לי בדיני כיבוד כהן. אני מביא את הספרים בתחילת הסדר והחברותא הכהן מחזיר את הספרים בסוף הסדר ורציתי לשאול האם זה נכנס באיסור של שימוש בכהן. לפעמים הוא הולך להכין לעצמו קפה ומכין גם לי מרצונו. האם מותר. ואם כן, האם גם מותר לי לבקש ממנו שיכין לי קפה.

תשובת הרב

במשנ"ב (סוף סימן קכח) הביא מחלוקת אם כהן יכול למחול על כבודו. רוב הפוסקים מקילים והט"ז מחמיר שכהן אינו יכול למחול אלא אם כן מקבל הנאה. וסיים המשנה ברורה שטוב להחמיר לכתחילה.
לאור הכרעה זו נדון בשאלות שלך:
א. החזרת ספרים מוטל על כל לומדי הספרים ואין הכהן עושה לכבודך, אלא עושה לכבוד הספרים ואין בזה שום חשש של שימוש בכהן. ולכן מותר.
ב. אם הכהן רוצה מיוזמתו להכין לך קפה בלי שביקשת ממנו, מותר כי רצונו של אדם זהו כבודו – אשל אברהם וכף החיים (קכח ס"ק רפב).
ג. זה תלוי במחלוקת האחרונים הנ"ל וטוב להחמיר. ונראה לומר שגם בזה זוכה להנאה מסוימת כי בפעם הבאה הוא ירגיש בנוח לבקש ממך לעשות לו קפה ולכן מותר לכו"ע.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

רב ומורה צדק בית הוראה הכללי

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך