כוס אחת לברכת המזון והבדלה

האם מה שנוהגים שמזמנים בסעודה שלישית על כוס ומבדילים על אותה כוס למרות שמצוי לפניו עוד יין, היא הנהגה ראויה.

תשובת הרב

מדינא אין לברך ולהבדיל על אותה כוס משום "אין עושין מצוות חבילות חבילות" (פסחים קב, ב). אך דין זה נאמר דווקא במצוות שחובה לעשותן על הכוס, וכיון שבברכת המזון איננו נוהגים לזמן תמיד על כוס כדברי המשנה ברורה (קפב, ד), מלבד בזימון בעשרה או בשבע ברכות, לכן אף כשמזמנים על כוס יכולים להבדיל על אותה כוס. ואין לומר שמאחר וכבר זימן על הכוס הרי "מצוה מן המובחר לברך על הכוס" (רמ"א קפב, א) והכוס חשובה ואין לברך עליה בשנית. משום שאיסור עשיית מצוות חבילות חבילות מפני שנראה עליו כמשאוי (רשב"ם פסחים קב) שפוטר ב' חיובים בכוס אחת, אך כאן מאחר ואינו 'חייב' בזימון על הכוס לא נראה כמשואי שרוצה להיפטר ממנו.

ואף במקום שמקפידים לברך על הכוס כגון סעודה שלישית בבית כנסת או בשבע ברכות, יכולים להבדיל על אותה כוס לאחר תפילת ערבית, כנראה מרש"י (עירובין מ, ב ליתביה) שהטעם שיש לשתות מכוס ברכה הוא ש"גנאי הוא לכוס שלא יהנה אדם ממנו לאלתר" וכיון שסוף סוף לא שותים מהכוס לאלתר, יכולים לאחר זמן להשתמש בה שוב למצווה נוספת (ציוני הלכה – נישואין רכח).

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print
שיתוף ב telegram

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך