טלטול 'קלף זוכה' באוסף ילדים

ילד שגילה בחבילה של אוסף קלפים כי אחד הקלפים מזכה אותו בחבילה נוספת חינם, האם מותר לטלטל את הקלף המשמש לכאורה כצ'ק ושטר חוב.

תשובת הרב

אם הוא נהנה ומראה לחבריו את הקלף המורה על זכייתו, נידון כקטלוג הנ"ל ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. וכבר דנו הפוסקים בהגדרת פתק המזכה במוצרים שונים. הרא"ש (הובא במג"א שכג, ה) כתב שאם מפורש בו שווי של סכום כספי אסור לטלטלו כשטרי הדיוטות, ומשמע שאם כתב מוצר ולא סכום כסף מותר לטלטלו. וכן פסק הגרש"ז אויערבאך בשמירת שבת כהלכתה (כט, כו)"מותר לרכוש מבעוד יום ארוחות שיצטרך להן בשבת, ולקבל על כך פתקים המורים אלו מוצרים עליו לקבל, ובלבד שלא יוזכר בהן כל מחיר" אך מורה כי טוב יעשה כדברי המשנה ברורה (שז, נ) אם לא ירשום כלל המוצרים אלא יסמנם בפתקים עם צבעים שונים שעל ידם יבין המוכר אלו מוצרים עליו לקבל.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך