הקדמת בורא נפשות ל'מעין שלוש' – בקפה ומאפה

מה יקדים לברך בשעה שמחויב בברכת מעין שלש ובורא נפשות, כגון אחר אכילת קפה ועוגה.

תשובת הרב

אם חיוב 'בורא נפשות' נובע משתיה, יקדים ברכת מעין שלש. אולם אם מחוייב בבורא נפשות אחר אכילת פרי או ירק, ראוי להקדים ברכת 'בורא נפשות' לברכת 'על המחיה'.

כיון שבברכת מעין שלוש מודה "על תנובת השדה" ופוטר בזה בדיעבד אף אותם הבאים מתנובת השדה (סמ"ק; הובא ברמיזה בבית יוסף רח, יג', בחיי אדם נא, ג. ובכף החיים רח, עג) "נפטרים התפוחים בברכת מעין ג' משום דהוו בכלל ועל תנובת השדה שאומר בברכת מעין ג'". ואף שבשער הציון (שם ד) דחה סברא זו, מכל מקום לכתחילה יש לחוש לשיטה זו.

אמנם אם בלאו הכי צריך לברך 'בורא נפשות' על מה שאינו בכלל "תנובת השדה" כגון ששתה כנ"ל או אחר אכילת בשר, גבינה וכדו', יקדים לברך מעין שלש.

 

 

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

ראש בית הוראה הכללי ירושלים, גאב"ד אבי עזרי פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך