'דוי הסר' בשבע ברכות בראש חודש

האם בזימון בשמחת נישואין בראש חודש אומרים 'דוי הסר'.

תשובת הרב

'דוי הסר' נידון כתפילה ואומרים אף בראש חודש (מרן  הגרי"ש אלישיב).

ומה שטוענים שדינו כתחנון ובכל זמן שאין אומרים תחנון אין לאמרו אינו נכון, שהרי בכל שבעת ימי המשתה – גם אם אינו ר"ח – אין החתן אומר תחנון. (ציוני הלכה – נישואין קסב).

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך