דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

בשנה זו חל עשרה באב ביום שישי. מה הותר לעשות קודם חצות?

תשובת הרב

אמנם בכל שנה "מנהג כשר" הוא שממשיכים את איסורי אבלות תשעת הימים עד חצות של יום עשירי באב (משנה ברורה תקנח, ג), אך בשנה זו שחל בערב שבת כיון שהותר לכבוד שבת לרחוץ, לכבס ולהסתפר מהבוקר, לא נהגו כלל לאסור. ולמרות שעושה זאת לא רק לכבוד שבת, כגון שמתקלח בבוקר ושוב יתקלח סמוך לשבת, או שמכבס בגדי חול. ובליל י' באב מותר לכבס בגדים שהם לכבוד שבת, אמנם המיקל להכניס בגדים נוספים יש לו על מי לסמוך (שמירת שבת כהלכתה מב, ה טז בשם מרן הגרש"ז אויערבאך).

אומנם אכילת בשר ושתיית יין וכן שמיעת ניגוני שמחה לא הותרו קודם חצות היום כבכל שנה, כיון שאין כבוד שבת באכילתם ושמיעתם בערב שבת.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

ראש בית הוראה הכללי, רב אב"ד אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

ברכה על מאכל סושי

הברכה נקבעת לפי הרכיב הגדול ביותר, שהוא העיקר. וכאן העיקר הוא האורז, וברכתו מזונות. מקורות: הגר"א נבנצל שליט"א, שו"ת אגרות

לשאלה >