אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה

בבית הכנסת נשמעה אזעקה בעיצומה של תפילת שמונה עשרה. רוב המתפללים רצו למקלט, אך חלקם החליטו ׳להחמיר׳ עם עצמם ולהמשיך בתפילת העמידה. מי נהג כשורה?

תשובת הרב

מותר ואף חובה להפסיק בתפילת העמידה ולרוץ לחדר מוגן.

בהלכה (שו"ע או"ח ק"ד, ג-ד) נאמרו בזה חילוקים עד כמה הסכנה ממשית. אולם כבר כתבתי בספר 'שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב – ברכות' (עמ' של"א) מה ששמעתי ממו״ר זצ״ל שכיון שיש בהלה גדולה, הרי שדעתו מוטרדת ומפריעה את תפלתו, מותר לו להפסיק.

מעתה הרי כשיש אזעקה בוודאי דעתו מוטרדת, ומותר לו להפסיק ולרוץ למרחב המוגן. זאת בנוסף לחובת 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', דחמירא סכנתא מאיסורא.

מנאי המצפה לישועת ה׳ עם כל אחינו בית ישראל.

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך

הרב המשיב

הרב-קוק-שליטא

גאב"ד בית הוראה הכללי, רב דק"ק אבי עזרי פ"ת

שליחת שאלה לבית ההוראה

שתפו עם חברים

שאלות נוספות שיכולות לעניין אותך