האם יש עניין לקרוא ספר דברים

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

חילול שבת בשעת אזעקה

אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה

הזכרת שם שהתווסף לחולה שנפטר

זמני היום הקובעים בטיסה

מנייני תפילה במטוס

אפיית מצות לפני התפילה

שתיית קפה קודם תפילת שחרית ללא צורך

'ברוך שם' ב'אנא בכוח' – בלחש או בקול?