הזכרת שם שהתווסף לחולה שנפטר

מניין פועלים קודם הנץ

כריעה בברכת מעין שבע

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?