נשיאת כפיים במנחה גדולה בתענית ציבור

שחיה בבריכה בליל התענית

שיזוף בשמש בתענית ציבור