'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

הפעלת מוזיקה בגן ילדים בספירת העומר

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

ספירה בין השמשות

מוזיקה בסיום מסכת בשלושת השבועות

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות