טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

'שהחיינו' על מכונת תספורת בימי הספירה

מוזיקה בסיום מסכת בספירת העומר