כתיבת שם חיבה בכתובה

כשרות עד קידושין המגלח בתער

'דוי הסר' בשבע ברכות בראש חודש

חופה וקידושין בשטח ציבורי

הוספת שם לחתן וכלה

תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב