תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב

נישואי כהן ובעלת תשובה: עד כמה לבדוק יחוס?

כשרות עד קידושין המגלח בתער

כתיבת שם חיבה בכתובה

'דוי הסר' בשבע ברכות בראש חודש

חופה וקידושין בשטח ציבורי

הוספת שם לחתן וכלה