חופה וקידושין בשטח ציבורי

כשרות עד קידושין המגלח בתער

הוספת שם לחתן וכלה

תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב