טבילת מכשיר חשמלי שיובא מחו"ל

טבילת כלים למשלוח מנות

החלפת כבל חשמל פוטר מטבילה?

הפקרת כלים חדשים במקום טבילתם