טבילת כלים למשלוח מנות

החלפת כבל חשמל פוטר מטבילה?

טבילת מכשיר חשמלי שיובא מחו"ל

הפקרת כלים חדשים במקום טבילתם